Duister

Op Tzum is te lezen dat Jean Pierre Rawie in zijn vrijdagse column voor het Dagblad van het Noorden schrijft over hedendaags dichters: 'Die drukken zich veelal zo duister uit, dat de lezer er zonder begeleiding niets van begrijpt, en na enkele vergeefse pogingen mismoedig afhaakt.' En deze dichters vinden ook nog gehoor bij ‘de poëziekritiek, die voor zover ze nog bestaat, zich van een zo mogelijk nog geheimzinniger boevenjargon bedient dan de besproken bundels zelf.’ Het publiek heeft zich al lang afgekeerd van de poëzie en ook de meeste bladen en kranten besteden er nauwelijks meer aandacht aan. 'Al deze narigheid leidt ertoe dat poëzie steeds meer een randverschijnsel in onze letterkunde is geworden, en er behoudens tweehonderd ingewijden nauwelijks interesse voor bestaat.' Ook al druk ik me zelf niet duister uit, zou ik zeggen dat we dus op het juiste spoor zitten. Poëzie is voor de ware (lezer).

Reacties

Populaire posts van deze blog

Macht

End of story

Keuzemenu